3D Baskı Nedir?

20. yüzyılda, başka hiçbir buluş insanlığı teknolojiden daha fazla etkilememiştir. 1950’lerde bilgisayarların ve 1990’larda internetin ortaya çıkmasıyla, işleri yapmanın temel yolu muazzam bir değişim geçirdi. Bu teknolojiler hayatımızı daha iyi hale getirdi, yeni yollar ve olanaklar açtı ve gelecek için bize bir umut verdi. Ancak, genellikle bu teknolojinin yıkıcı doğasına ulaşmak ve belirli bir teknolojide ekosistemin kurulması ile kitlelere ulaşması yıllar sürüyor.

3D baskı veya katmanlı imalatının bu teknolojilerden biri olması için büyük bir potansiyeli olduğuna inanılıyor. Birçok televizyon kanalı, gazete ve çevrimiçi kaynaklarda 3D baskı konusunda çok fazla içerik yer alıyor. Bazılarının bildiğimiz, geleneksel üretime son vereceğini iddia ettiği, tasarımda devrim yaratacağını ve jeopolitik, ekonomik, sosyal, demografik, çevresel ve güvenlik uygulamalarını gündelik hayatımıza dayatacağı bu 3D baskısı gerçekten nedir?

3D baskı teknolojisinin ardındaki en temel ve ayırt edici prensip, bunun katmanlı imalat süreci olmasıdır ve bu gerçekten de anahtar noktadır. Çünkü 3D baskı, alt mm ölçeğinde katmanlar halinde ilave olarak parçalar oluşturan ileri teknolojiye dayanan radikal biçimde farklı bir üretim yöntemidir. Bu, temel olarak mevcut diğer geleneksel üretim tekniklerinden farklıdır. Geleneksel üretim süreci, elle üretimden işleme, döküm, biçimlendirme ve kalıplama gibi otomatik işlemlere çok fazla zamanla gelişti. Yine de bu teknolojilerin tümü, malzemenin daha büyük bir bloktan çıkarılmasını (nihai ürünün kendisini elde etmek için mi yoksa döküm veya kalıplama işlemleri için bir araç üretip üretmediğini) talep eder ve bu, genel üretim sürecinde ciddi bir sınırlamadır. Pek çok uygulama için, geleneksel tasarım ve üretim süreçleri, pahalı araçlar, demirbaşlar ve karmaşık parçaların montajına duyulan ihtiyaç dahil olmak üzere kabul edilemez kısıtlamalar getirmektedir. Ek olarak, işleme gibi talaşlı imalat işlemleri, orijinal malzeme bloğunun %90’ının boşa harcanmasına neden olabilir. 3D baskı işlemi, kullanılan teknolojiye bağlı olarak, malzemeyi çeşitli şekillerde katman katman ekleyerek doğrudan nesneler oluşturabilir. 3D baskının arkasındaki ideolojinin basitleştirirsek, hala kavramı anlamaya çalışan herkes için, lego blokları ile otomatik olarak bir şeyler inşa etme sürecine benzetilebilir. Aynı zamanda yasaklayıcı maliyetleri ve teslimat sürelerini azaltan araçsız bir işlemdir.

3D baskı, benzeri görülmemiş tasarım özgürlüğü ile yenilikçiliği teşvik eden ve yönlendiren kolaylaştırıcı bir teknolojidir. Aynı zamanda yasaklayıcı maliyetleri ve teslimat sürelerini azaltan araçsız bir işlemdir. Bileşenler, montaj gereksinimlerini önlemekle beraberinde oluşturulan karmaşık geometri ve özellikler için ekstra bir ücret ödemeden özel olarak tasarlanabilir. 3D baskı, aynı zamanda hem üretim sürecinin kendisi açısından hem de standart malzemelerin% 90’ını kullanarak ve ürünün kullanım ömrü boyunca daha hafif ve daha güçlü tasarımı sayesinde çevresel verimlilik sağlayabilen enerji tasarruflu bir teknoloji olarak ortaya çıkıyor. Son yıllarda 3D baskı, küçük şirketler ve hatta bireyler için daha erişilebilir hale geldiğinden, endüstriyel prototipleme ve üretim süreci olmanın ötesine geçti.

Önceden, yalnızca büyük şirketler kendi 3D yazıcılara sahiptiler ve 3D yazıcıya sahip olma ekonomisi, küçük şirketlerin sahip olmalarını engelliyor. Ancak, yazıcı maliyetindeki hızlı düşüşle, teknoloji daha uygun hale geldi. Günümüzde, daha küçük ve daha az yetenekli 3D yazıcılar 1000 doların altında edinilebilir. Bu, teknolojiyi çok daha geniş bir izleyici kitlesine açtı ve hızlı benimseme oranı ile tüm cephelerde artmaya devam ettikçe, gitgide daha fazla sistem, malzeme, uygulama, hizmet ve yardımcı donanımlar ortaya çıkıyor.